χριστουγιεννιάτικη διάθεση ……

via χριστουγιεννιάτικη διάθεση ……

Εικόνα

χριστουγιεννιάτικη διάθεση ……

παραλία το βράδυ ……..

Πηγή: παραλία το βράδυ ……..

Εικόνα

παραλία το βράδυ ……..

παραλία με σύννεφα …………

Πηγή: παραλία με σύννεφα …………

Εικόνα

παραλία με σύννεφα …………

φωτοαντιθέσεις ……………

Πηγή: φωτοαντιθέσεις ……………